Miloš Mičega (44) upozornil na chýbajúci chodník poslancov a žiadal jeho dobudovanie v dĺžke asi 300 metrov. Keď zistil, že jeho požiadavky zapadli prachom, odštartoval petíciu. Za 10 dní ju odpísalo 1 507 ľudí. Až potom sa zodpovední konečne prebudili.

„Ide nám o bezpečnosť chodcov aj bicyklistov.Po ceste chodia mamičky s kočíkmi, ľudia do práce a na nákupy. V čase dopravných špičiek tam ide o život,“ upozorňuje Miloš Mičega.

Petícia skončila u primátora Richarda Rybníčka. Ten začiatkom mája písomne odpovedal, že petíciu vyhodnotil ako odôvodnenú, bezpečnosť chodcov a výstavba chodníka je vo verejnom záujme.

Šéf stavebného útvaru mesta Ján Forgáč koncom júla doplnil, že predpokladaný termín realizácie chodníka je v októbri až novembri tohto roku. Keď sme sa o chodník začali zaujímať aj my, zistili sme, že veci nie sú až také jednoznačné.

„Mesto podniká všetky kroky na to, aby sa chodník ako verejnoprospešná stavba vybudoval už v budúcom roku,“ zareagovala hovorkyňa Erika Ságová. Projektová dokumentácia je podľa nej už zabezpečená.

„V súčasnosti sme vo fáze majetkoprávneho vyrovnania. Pozemky, kadiaľ má viesť chodník, sú nielen mestské, ale i cirkevné, štátne a i v súkromných rukách,“ spresnila Ságová.

„Vynára sa otázka, či mesto na budúci rok vyčlení peniaze a v akom objeme. Najmä keď poslanci za príslušnú mestskú časť chodník nenavrhli do rozpočtu,“ skepticky komentoval Mičega.