V Trnave oficiálne predstavili študentský výskumno-vývojový projekt, ktorého výsledkom je elektrický vozík pre imobilných, ovládaný mimikou a myšlienkami.

Autormi technického riešenia sú študenti Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave.

V rámci projektu THINK and GO upravili elektrický vozík tak, aby reagoval na myšlienky a mimiku používateľa.

Navrhli a implementovali hardvérové riešenie pre riadenie elektrického vozíka i jeho miniatúrnej verzie a zároveň vyvíjajú softvér, ktorý dokáže dobre rozpoznávať a zaznamenávať signály tela zdravotne postihnutého používateľa a následne ich prenášať do pohybu vozíka. Hlavným prínosom študentského projektu je možnosť bezdotykového riadenia mobilných elektrických vozíkov s využitím moderných technológií a myšlienok človeka.

"Uplatnenie môže nájsť najmä v nemocniciach, Health Care zariadeniach či v domovoch sociálnej starostlivosti. Pacienti s telesným postihnutím či po operácii budú môcť ovládať svoj vozík bezdotykovo, len pomyslením na smer pohybu, prípadne pohybom hlavy v danom smere. Jediným manuálnym bezpečnostným prvkom na vozíku má byť Stop tlačidlo,"vysvetlila manažérka pre komunikáciu Slovenskej technickej univerzity Andrea Settey Hajdúchová.

Softvér, ktorý študenti vyvíjajú, sa môže uplatniť napríklad aj v robotike, pri riadení dronov či v ovládacích rozhraniach medzi človekom a strojom. "Využitie môže byť aj v psychológii i zdravotníctve, napríklad pri neuroplasticite," povedala Settey Hajdúchová. Ako doplnila, riešenie je vyvíjané v spolupráci so softvérovou firmou so sídlom v Trnave, so Slovenskou zdravotníckou univerzitou a odborníčkou na neuroplasticitu Elenou Žiakovou.