Michal Ďuriš, predseda výboru Základnej organizácie OZ KOVO Arriva Nitra upokojuje verejnosť, že  štrajková pohotovosť neznamená pre cestujúcich zatiaľ žiadne obmedzenie. "Je spustením  krokov, ktoré by mali vyústiť do hlasovania o štrajku, ktoré by sa malo udiať začiatkom augusta."

Neúspešné vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie odborov so zamestnávateľom sa začalo v januári tohto roku. Štyri kolá absolvovali vo vlastnej réžii, so zamestnávateľom sa nepodarilo nájsť dohodu. Preto do vyjednávania vstúpila sprostredkovateľka. Odborári na začiatku kolektívneho vyjednávania požadovali navýšenie hodinovej tarify zo súčasnej tarifnej mzdy 3,80 eura na 5,30 eura, postupne počas rokovaní svoju požiadavku znížili na 4,20 eura.

Zamestnávateľ je neústupný


 Sprostredkovateľka navrhla tarifnú mzdu 4,05 eura, ani túto požiadavku však zamestnávateľ neakceptoval a trval na 2,5 -percentnom navýšení tarifnej mzdy z 3,80 eura na 3,895 eura na hodinu. „Ponuka zamestnávateľa by pre vodičov predstavovala pri 163,05 hodiny mesačného fondu pracovného času nárast mesačnej mzdy o 11 eur v čistom, čo je 37 centov disponibilného denného príjmu. Vodiči túto ponuku označili za nedôstojnú a ponižujúcu,“ uviedla Monika Benedeková, podpredsedníčka Rady OZ KOVO. 

Nadčasy a prestoje


V Arriva Nitra, a. s., pracuje v súčasnosti 460 zamestnancov, z toho 390 vodičov v Nitre, Topoľčanoch a Zlatých Moravciach. Priemerná mesačná mzda predstavuje 1201 eur, v nej je však zarátaných aj zhruba 30 hodín nadčasov a 30 hodín prestojov. „Ak by sme nerobili nadčasy a čakačky, základná mzda by bola veľmi nízka. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo nie je medzi mladými ľuďmi záujem o prácu vodiča autobusu. V prímestskej doprave pracuje veľa vodičov v dôchodkovom veku a vzniká problém, kto bude po ich odchode jazdiť,“tvrdí Ďuriš.