Bratislavskí policajti dnes v predpoludňajších hodinách preverovali hodnovernosť oznámenia o uložení nástražného výbušného systému, ktorý sa mal nachádzať v priestoroch Justičného paláca a budove Najvyššieho súdu. ,,Ihneď po prijatí oznámenia boli zo strany polície vykonané všetky potrebné úkony, ktorých cieľom bolo preveriť pravdivosť uvedeného oznámenia. Bezpečnostné pyrotechnické prehliadky priestorov boli ukončené v čase okolo 12.00 h s negatívnym výsledkom," informovala policajná hovorkyňa Veronika Slamková