Namiesto diaľnice pristávacia dráha

Dlhé roky márne bojujú za diaľnicu, ktorá by do regiónu hornej Nitry pomohla prilákať viacero investorov, ale márne. Investori, ktorí o tento región majú záujem prišli s originálnym nápadom. Prievidza je od včerajšieho dňa spojená s celou Európu letecky. Zmodernizované letisko, ktoré vzniklo v roku 1950 má odteraz štatút verejného medzinárodného letiska.

Novovybudovaná vzletová pristávacia dráha je vyasfaltovaná v dĺžke 1081 metrov a široká je 23 metrov. Jej vybudovanie podľa našich informácií stálo 3,1 milióna eur. Obrovskú radosť neskrývala ani primátorka Prievidze Katarína Macháčková. „Teším sa zo zrekonštruovaného letiska, pretože otvorí tento región jednak cestovnému ruchu ale aj novým investorom. Stále bojujeme za to, aby tento náš región mal dobré dopravné napojenie. Časť tohto problému sa vyriešila, ale verím že aj zástupcovia vlády a dotknutí vidia, že to je super, že máme letisko, veľmi sa tešíme ale ešte viac sa budeme keď budeme mať lepšie spojenie medzi Prievidzou a Trenčínom,“ povedala K. Macháčková.