Ministerstvo dopravy a výstavby plánuje v starom koryte Dunaja niekoľko vodných sústav. Podľa vodákov a ochranárov však ide o technicky nepremyslený a nepriaznivý projekt pre vodohospodárske funkcie koryta. A navyše, má sa pripravovať úplne v tichosti, bez možnosti pripomienkovania!

Projekt výstavby troch alebo štyroch vodných diel je už rozpracovaný. "Plánovali ho v spolupráci s Maďarmi a pripravuje sa úplne v tichosti. Naše opakované žiadosti a pripomienky vôbec nebrali do úvahy. Dôvodom môže byť účelové čerpanie eurofondov," povedal prezident bratislavských vodákov Vladimír Mišík.

Ministerstvo uviedlo ako dôvody vzniku vodných diel zlepšenie plavby v starom koryte Dunaja, ochranu prírody, zdroj energie a zmluvu s Maďarskom z roku 1977 o vodnom diele Gabčíkovo-Nagymaros. Podľa odborníkov, ktorí vykonali expertnú analýzu, diela nie sú serióznym technickým zámerom s logickým účelom.

"Ide o priamu likvidáciu prírodného rekreačného zázemia a je to obrovský problém pre ochranu prírody a pre zdroje pitnej podzemnej vody. Plavba je zabezpečená cez existujúce vodné dielo a s ochranou prírody to nemá nič spoločné. Je to nezmysel," povedal Andrej Kovarik zo Štátnej ochrany prírody.

Výstavba môže ohroziť ostatné prínosy, ktoré miesto ponúka. "Staré koryto Dunaja má funkciu protipovodňovej ochrany, športovej a rekreačne plavby a ekologickú funkciu. Zámer vybudovať v tomto území niekoľko vodných diel je nepriaznivý vzhľadom na všetky tieto funkcie," vyjadril sa Martin Mišík zo Slovenského priehradného výboru.

O situáciu prejavil záujem aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Vodáci majú pripravenú petíciu, v ktorej vyzývajú na zastavenie procesu.