Keď mladému aktivistovi a nadšencovi železníc Patrikovi Pagáčovi vnukla myšlienka obnoviť prevádzku na už odpísanej trati, musel najprv vypracovať biznis plán, ktorý predložil kompetentným štátnym orgánom. Vtedy ešte netušil, že sa stretne s nevôľou štátnych úradníkov. Pôvodne chcel, aby sa na tejto trati jazdilo denne, to sa mu však nepodarilo a preto sa rozhodol, že aspoň nostalgickou víkendovou letnou jazdou poteší obyvateľov regiónu, aby si takýmto spôsobom zaspomínali na časy spred 20 rokov, kedy tu vlak premával denne.

Keď nie pravidelne, aspoň nostalgicky

Práve tento projekt by mohol byť ukážkou kvalitnej dopravy a ľudia by sa do vlakov vrátili, nakoľko dnes cena pohonných hmôt stúpa každým  dňom enormným tempom. Mojim zámerom je, aby sa opäť vrátil na koľaje vlak, ktorý tradične premával na trati Zbehy – Radošina. Minulý rok sa ním odviezli deti ale i domáci, ktorí sa takto dlhé roky prepravovali do práce, pričom potenciál má trať i dnes“, hovorí aktivista a hlavný organizátor nostalgickej jazdy Patrik Pagáč.

Organizovať takýto vlak nie je sranda, okrem povolení od železníc, treba dodržiavať aj traťové rýchlosti, mať povolenie na jazdu a zaplatiť za dopravnú cestu. Jazda z Trenčína do Radošiny vyšla cestujúceho minulé leto na 25€, pričom v cene bola zahrnutá aj degustácia vína v miestnej vinárni na konečnej stanici v Radošine. Na trase Zbehy – Radošina však bolo cestovné len 3 €.

Obyvatelia regiónu by privítali pravidelnú prevádzku

Aj napriek tomu, že aktivista Patrik Pagáč už v minulosti predložil ministerstvu svoju víziu, ako trať zreinkarnovať, stretol sa s nevôľou štátnych orgánov. Jeho snahy to však neodradilo. „Netušil som, že sa stretnem s tak obrovskou nevôľou štátnych úradníkov. Práve tento projekt by mohol byť ukážkou kvalitnej dopravy. Rezort financií nedáva do železničnej dopravy toľko peňazí koľko by mal. Dnes to vidieť na údržbe koľají. Prestaňme si potom nahovárať, ako chceme ľudí dostať z áut do vlakov, keď robíme presný opak. Je mi veľmi smutno, že predstavitelia štátu pristupujú laxne ku ekologickej doprave, ktorá zanecháva menšiu uhlíkovú stopu a je v EÚ preferovaná. Mám pripravených viacero alternatív spojenia," dodáva na záver.

Trať mala veľký potenciál, nesprávne rozhodnutia štátnych úradníkov ju odsúdili na zánik

História trate siaha do roku 1909, kedy na trati začala prevádzka. Trať mala pôvodne vzniknúť ako rýchla spojka zo Zbehov až do Piešťan, kde by sa križovala s hlavnou traťou medzi Trnavou a Trenčínom( trať 120), ale v dôsledku vysokých nákladov na vyvlastnenie pozemkov sa zámer neuskutočnil a skončila v Radošine. Trať mala dĺžku necelých 25 km, nachádzalo sa na nej 10 staníc a 73 mostov. Zo 40 úrovňových priecestí bolo krytých závorami len 6. Bežná rýchlosť vlaku to dosahovala 60 km, dnes by tu však v dôsledku neudržiavanosti trate zo strany ŽSR išiel vlak 60kou len márne. Kedysi tu premávalo 10 párov vlakov denne.


Pravidelná prevádzka tu však kvôli veľkej reforme železníc počas II. Dzurindovej vlády dňa 2.3. 2003 úplne skončila a vtedajší štátny aparát ju tak odsúdil na zánik. Trať zo Zbehov do Radošiny je unikátna lokálna trať na Slovensku, ktorá vedie zvlnenou krajinou Nitrianskej pahorkatiny lemujúc tok potoka Radošinka. Výhodou trate je, že stanice sa nachádzajú v centrách obcí, čo je pri iných tratiach skôr rarita. Kilometrovníky však udávajú vzdialenosť od stanice Lužianky, takže v Radošine nájdeme číslo 24.

Viaceré „lokálky“ na Slovensku prevádzkujú súkromníci

Na zánik bola odsúdená aj trať zo Zohoru do Plaveckého Podhradia, po minulé roky tu premával aspoň letný vláčik Záhoráčik. 10.12. 2011 skončila pravidelná prevádzka úzkorozchodnej železničky do kúpeľného mesta Trenčianske Teplice z Trenčianskej Teplej. Odvtedy ju prevádzkuje nezisková organizácia TREŽ n. o. s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý každoročne vyčleňuje na jej prevádzku zhruba 25-tisíc €. Podobný osud mala aj trať z Trenčianskej Teplej do Lednických Rovní a Čiernohronská železnička v Čiernom Balogu by to bez podpory oblastnej organizácie cestovného ruchu zvládla len veľmi ťažko. Nadšenci železníc sa snažia o jej zachovanie a udržujú jej prevádzku, za čo sú mnohí turisti a pamätníci veľmi vďační.