O stoličku nového generálneho riaditeľa novozámockej nemocnice s poliklinikou sa vo výberovom konaní zaujímali štyria kandidáti. Jej súčasný riaditeľ Imrich Matuška, jej bývalý ekonomický riaditeľ Tomáš Valaška, Zoltán Jakubovich a prednosta neurochirurgie novozámockej nemocnice Bruno Rudinský. Škandál ohľadom plagiátorstva sa prevalil po tom, ako práve posledne menovaný zistil, že súčasný riaditeľ vo svojom Projekte stratégie rozvoja Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky použil takmer celú prácu z Transfomačného plánu nemocnice, ktorý vlani vypracoval Tomáš Valaška. „Že ide o plagiát som zistil po tom, ako boli na stránke Ministerstva zdravotníctva zverejnené projekty uchádzačov,“ prezradil svoj nález Bruno Rudinský.

Plagiát ešte aj s chybami

Odhalenie opísanej práce Projektu stratégie rozvoja by nebolo podľa Rudinského to najhoršie, keby v nej nebola totožná znčná väčšina materiálu. „Opísal to celé takmer od slova do slova, ba ešte ja s chybami,“ vraví s poloúsmevom B. Rudinský, ktorý v konečnej fáze vo výberovom konaní neuspel. Hnevá ho najmä ten fakt, že súčasný riaditeľ nikde necitoval autora pôvodnej práce, ale celú ju vydáva za svoju. „Tým naplnil skutkovú podstatu trestného činu plagiátorstva a zároveň porušenia autorských práv,“ dodal bývalý medicínsky riaditeľ novozámockej nemocnice.

Dielo patrí nemocnici

To, že práca súčasného riaditeľa nemocnice je plagiát potvrdil aj samotný Tomáš Valaška, ktorý v konečnom hodnotení uchádzačov o post nového generálneho riaditeľa novozámockej nemocnice skončil za Imrichom Matuškom na druhej priečke iba o dva body. „Celý Transformačný plán je dielom, ktoré patrí nemocnici, a ktoré som pripravoval v spolupráci s viacerými zamestnancami v roku 2016. Myslím si, že by nemal byť použitý nikým iným ako nemocnicou. Taktiež si myslím, že by ho nemal použiť žiadny uchádzač ako svoje vlastné dielo.“ On sám, ako nám prezradil, nepodá na Matušku trestné oznámenie, lebo tak už spravil Rudinský.

Prácu považuje za svoju

Prirodzene, súčasný riaditeľ Imrich Matuška má na vec iný názor. „Áno, z Transformačného plánu sú v Projekte stratégie rozvoja Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky použité viaceré pasáže, pretože ten materiál som tvoril spolu s bývalým ekonomickým námestníkom nemocnice Valaškom ja. V Transformačnom pláne sú jednoznačne moje myšlienky,“ povedal na svoju obranu súčasný generálny riaditeľ Imrich Matuška. „Neviem, kto je pod Transformačným plánom Fakultnej nemocnice podpísaný, oprávnene si však myslím, že autorsky patrí mne,“ pridáva riaditeľ.

Bitka o autorstvo

Súčasný riaditeľ má na podporu svojich tvrdení aj ďalší argument. „Úprimne poviem, z toho, že ma obvinili z plagiátorstva, som veľmi prekvapený. Ten mladý ekonóm u nás pri vypracovávaní tohto plánu robil asi deväť mesiacov a predtým nerobil v žiadnej nemocnici, kým ja som v novozámockej strávil tridsať rokov. Bez mojej pomoci by teda Transformačný plán Fakultnej nemocnice nedokázal sám vypracovať,“ bráni sa ďalej riaditeľ, ktorý trvá na tom, že materiál tvoril v značnej miere on. „Navyše, plán bol iba pracovným materiálom nemocnice, akých sme pre ministerstvo spracovávali niekoľko, takže nemal charakter nejakého autorského diela,“ dodal na záver I. Matuška.

Padlo trestné oznámenie

Vyjadrenia súčasného riaditeľa však nenechali chladnými jeho protikandidátov. „Každý uchádzač musel podpísať Čestné prehlásenie, že je dôveryhodná osoba a nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami, a že si je vedomý toho, že pokiaľ by ním uvedené informácie neboli pravdivé, alebo závažným spôsobom zamlčané, bude čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom. Navyše, v licenčnej zmluve na zverejnenie projektu na webovej stránke ministerstva autori svojím podpisom vyhlasujú, že dielo tvorili samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou, a že dielo je pôvodné. A keďže z môjho pohľadu tu ide o jasný plagiát, podal som na I. Matušku trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru,“ vysvetlil ďalej Bruno Rudinský.

Čo vlastne riaditeľ písal?

Jasný postoj k práci I. Matušku má aj jeho protikandidát a podľa viacerých aj autor opísanej práce Tomáš Valaška. „Pán riaditeľ nepísal samostatne žiadnu časť. Spolu sme pripravili prílohu C4.3 Zhrnutie investícií. Rovnako tak sme spolu pracovali na tabuľke v časti B1.4 SWOT analýza nemocnice.“ Podľa našich informácií mal byť navyše riaditeľ I. Matuška v čase, keď sa spracovával Transformačný plán nemocnice na dlhodobej práceneschopnosti.

Ministerstvo bude konať

Na zaujímavý postoj súčasného riaditeľa k práci na Projekte stratégie rozvoja Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky zareagovalo aj Ministerstvo zdravotníctva. „Z vlastností predmetného dokumentu, ktorý je dielom nemocnice, vyplýva, že ako autor dokumentu je uvedený vtedajší ekonomický riaditeľ nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva disponuje informáciou, že vo veci podozrenia z plagiátorstva už bolo podané trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR,“ uviedla Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva. „Predložený projekt uchádzača vychádza z Transformačného projektu nemocnice, ktorý vznikol za funkčného obdobia riaditeľa, ktorý je uchádzačom. Ak by sa potvrdilo plagiátorstvo, ministerstvo zdravotníctva vyvodí zodpovednosť,“ dodala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva.

Čo je plagiátorstvo:

Je definované ako kopírovanie alebo používanie cudzích myšlienok a ich prezentácia spôsobom, ktorý vytvára dojem, že ide o originálne myšlienky plagiátora. Teda ide najmä o používanie výsledkov práce iného autora bez jeho citovania. Plagiátorstvo môže byť doslovné, parafrázované a mozaikové. Ak sa chce autor vyhnúť plagiátorstvu, musí všetky zdroje zverejniť a pri použití cudzieho písomného alebo grafického materiálu väčšieho rozsahu si dokonca musí podľa zákona o ochrane autorských práv vyžiadať povolenie. Za plagiátorstvo, keďže ide o trestný čin, môže byť podľa Trestného zákona páchateľ potrestaný odňatím slobody na 6 mesiacov až 8 rokov.

Čítajte viac