"Program mimoriadneho snemu bude trojbodový - odvolanie tajomníka SRZ, zmena stanov a voľba nového tajomníka. Mimoriadny snem rozhodne o ďalšom smerovaní SRZ," informoval prezident SRZ Emanuel Seemann.

Do 30. októbra musia základné organizácie SRZ na celom Slovensku zvoliť na členských schôdzach delegátov na snem.

Pred konaním mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ prišli funkcionári SRZ z Trnavského kraja s požiadavkou, aby sa zmenil program mimoriadneho snemu s tým, že budú odvolaní všetci členovia Rady SRZ a budú sa spolu s tajomníkom voliť noví.

Žiadali tiež zrušiť všetky rozhodnutia Rady SRZ od 13. júna, keď Rada SRZ zrušila okamžite pracovný pomer tajomníkovi Ľubošovi Javorovi a Prezídium SRZ potvrdilo rozhodnutie disciplinárnej komisie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie tajomníka Javorovi.

Tajomník SRZ Ľuboš Javor má od júna pozastavenú činnosť.
Tajomník SRZ Ľuboš Javor má od júna pozastavenú činnosť.
Zdroj: Internet

"O tom sme na Rade v sobotu nehlasovali, každý účastník mimoriadneho snemu v novembri môže dať návrh na doplnenie programu. A v tomto prípade nejde o stanovisko všetkých organizácií v Trnavskom kraji, napríklad zástupcovia rybárskych organizácií zo Žitného ostrova sa od neho dištancovali," pripomenul Seemann.

Napadnú aj nevýhodnú zmluvu, čítajte ďalej!