Občianske združenie  Vagus sa zameriava na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli bez domova. Na to, že aj oni sú v uliciach v prvej línii, upozornili statusom na sociálnej sieti.

 

"V teréne sme potrební a na kritickú situáciu spojenú s pandémiou sme museli okamžite reagovať a vymyslieť, ako udržať naše služby. Do tejto situácie sa zamiešala aj bežná projektová administratíva, zmluvy a podobne, ktoré neboli na výnimočný stav pripravené. Veľká vďaka však patrí našim dlhoročným partnerom Volkswagen Slovakia a Nadácia Volkswagen Slovakia za to, ako promptne a flexibilne s nami vyriešili predĺženie nájmu auta, ktoré využívame na výjazdy do terénu. Aj vďaka vám môžeme pomáhať ľuďom priamo na miestach, kde žijú, donášať potrebné množstvo hygienických a potravinových balíčkov, vody, oblečenia a materiálu na ošetrovanie," uviedli v statuse. Občianske združenie zároveň upozorňuje na dôsledky pandémie nového koronavírusu na ľudí bez domova a ľudí na pokraji chudoby.

Ľudia v prvej línii

Sociálne služby, na ktoré sú títo ľudia odkázaní, zažívajú značný nápor. Združenie avizovalo, že chýbajú núdzové a prevenčné opatrenia zo strany štátu, ale tiež ochranné pomôcky pre sociálnych pracovníkov. Združenie tiež eviduje zvýšený počet žiadostí o pomoc pri akútnej strate bývania.

"Ľudia bez domova momentálne najviac cítia nedostatok peňazí na jedlo, prístup k pitnej vode a hygiene a ochranným prostriedkom," konštatuje programová riaditeľka OZ Vagus Petra Červená. Združenie sa podľa nej snaží pokračovať v poskytovaní svojich služieb týkajúcich sa napríklad ošatenia, spŕch či sociálneho poradenstva, priznáva však, že v aktuálnej situácii a nápore záujmu je to náročné.

Toto všetko chýba

Sociálni pracovníci poskytujú aj priamo v teréne ľuďom bez domova informácie o tom, ako sa majú chrániť, rozdávajú hygienické balíčky s dezinfekciou a ochrannými rúškami a tiež potravinové balíčky. Združenie však zároveň priznáva, že čelí nedostatku ochranných pomôcok, a to ako pre ľudí bez domova, tak pre samotných sociálnych pracovníkov.

"Pociťujeme, že štát nekladie dostatočný dôraz na zabezpečenie sociálnych služieb, ktoré pracujú s vylúčenými komunitami. Často musíme vysvetľovať, že naši pracovníci sú rovnako v prvej línii boja s pandémiou," zdôrazňuje výkonná riaditeľka OZ Alexandra Kárová s tým, že sú tak odkázaní na pomoc mesta, rôznych iniciatív či občanov, ktorí môžu pomôcť materiálne alebo finančne.

 Združenie tiež v poslednom období zaznamenalo stúpajúci počet žiadostí o pomoc pri strate domova. "Za posledné tri týždne evidujeme deväť žiadostí o pomoc pri akútnej strate bývania. Pre porovnanie, za predchádzajúce tri mesiace sme takého prípady riešili dohromady dva," dopĺňa Kárová.