V súvislosti s predmetnou uzávierkou bude taktiež neprejazdná komunikácia, ktorou je dopravne napojené parkovisko pre osobné vozidlá JLR a to v smere z Nitry a späť.

"Obchádzkové trasy budú vedené po rýchlostnej ceste R1A a po miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách v strategickom a priemyselnom parku Nitra Sever," informuje polícia na sociálnej sieti.

Krajský dopravný inšpektorát v Nitre týmto apeluje na účastníkov cestnej premávky na možnosť využívania alternatívnych trás a na nutnosť sledovania dopravného značenia, ktorým bude predmetné obmedzenie vyznačené a dodržiavanie pokynov policajtov, ktorí budú v prípade nutnosti v časoch ranných a poobedňajších dopravných špičiek na vybraných miestach usmerňovať cestnú premávku tak, aby bola zabezpečená náležitá úroveň bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v dotknutej lokalite.
Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie dopravného značenia a pokynov polície!