S azbestom ako nebezpečnou látkou môžu narábať len špecializované firmy. Odstránenie zo stavieb a následná likvidácia však stoja tisíce eur. Či chcel starosta šetriť peniaze, nepovedal. Ohradil sa, že žiadny zákon neporušil. „Odniesla to firma, čo má na to povolenie. Nemienim to medializovať. Niekto ma udal. Na zbernom dvore som to mal len odložené, nechýba z toho ani kúsok,“ povedal starosta Stanislav Sťahel. 
Ako sa musí narábať s odpadom s obsahom azbestu, určuje zákon.

Za jeho porušenie teraz starostovi hrozí pokuta až 2 500 eur. Ak ho však odsúdia pre trestný čin neoprávneného nakladania s odpadom, môže prísť aj o funkciu.

Mohlo by vás zaujímať: