Mesto Skalica vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov vo svojom vlastníctve. Informáciu o tom  zverejnila radnica na svojom webovom portáli.

Mestský parlament predaj odklepol

Podľa  toho ide o vinice vo výmere 4635 štvorcových metrov (m2) a kúpna cena je stanovená v minimálnej výške 208.575 eur, čo predstavuje sumu 45 eur za m2. Predaj  odsúhlasili poslanci na svojom ostatnom zasadnutí.

Primátorka z lacného kraja?

V pôvodnom návrhu, ktorý predkladala primátorka Skalice Anna Mierna, bola navrhovaná suma 15,66 za m2, čo predstavovalo sumu 72.584,10 eura za celý pozemok. Na zastupiteľstve však prešiel poslanecký návrh, v ktorom bola stanovená cena za meter štvorcový vo výške 45 eur.

Už len pár dní

Záujemcovia o kúpu  majú možnosť predkladať svoje ponuky do 9. októbra.