Rodák z Horných Obdokoviec sa venuje 13 rokov kopaniu studní. "Ukončil som Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií v Bratislave, ale tomuto odboru som sa venoval veľmi krátko. Zlákalo ma rozvážanie tovaru. Brázdil som nielen slovenské cesty, ale aj tie v európskych krajinách. Mal som 22 rokov, keď ma kamaráti oslovili, či im nepomôžem s kopaním studní. Bavilo ma to, keďže som si celkom slušne privyrobil. Po istom čase som opustil prácu vodiča a stal som sa studniarom," hovorí o svojich začiatkoch.

Prečo robiť na cudzích

Neskôr sa rozhodol osamostatniť a založiť si firmu. "Samozrejme, že túto prácu človek nemôže robiť sám. Našiel som si preto partiu chlapov, s ktorými ručne kopeme studne a v prípade požiadavky aj čistíme. Vyberal som si spolupracovníkov, ktorí sa neboja ťažkej práce, sú ,pohoďáci’, keďže našej práci stres, napätie a nepokoj neprospievajú," rozpráva Martin, ktorý má dvoch kolegov. Z trojice sa dvaja striedajú pri kopaní a jeden odváža vo fúriku zeminu.

VO VIDEU UVIDÍTE V AKÝCH PODMIENKACH STUDNIARI OBČAS ROBIA

Čítajte TU, ako majstri vedia kde majú kopať ►►►►►