Obrátiť sa poradenské centrum budú môcť ženy vystavené akejkoľvek forme násilia, ktoré hľadajú odbornú pomoc.

Centrum vzniká vďaka finančnej podpore z Nórskych fondov a Úradu vlády SR. Adresa jeho sídla v Trnave nebude podľa slov riaditeľky Aliancie žien Slovenska Kataríny Farkašovej verejne známa, kontaktovať ho však bude možné cez telefónne číslo 0903 519 550. Doteraz sa týrané ženy z regióny Trnavy obracali o odbornú pomoc do Bratislavy.

Odborné školenia

Súčasťou projektu sú aj štyri špeciálne odborné školenia zamerané na efektívne riešenie problematiky rodovo podmieneného násilia a určené tým inštitúciám, u ktorých sa predpokladá spolupráca. Prvé sa uskutočnilo dnes, nasledujúce budú 23. apríla, 21. mája, posledné v júni, a to vždy s identickým programom.

"Na dnešnom sme sa stretli so zástupcami občianskeho združenia Tamara a Krízového strediska v Trnave, ktoré prevádzkujú azylové domovy pre týrané ženy. Na ďalšie sú pozvaní zástupcovia úradov práce z celého Trnavského kraja, ako aj príslušníci mestských polícií, členovia mimovládnych organizácií, ktorí sa zaoberajú danou problematikou a ďalší," informovala Lenka Patyiová z trnavského centra aliancie. Témami sú Domáce násilie v podmienkach Slovenskej republiky, Obete a páchatelia domáceho násilia, Možnosti a povinnosti jednotlivých pomáhajúcich profesií v procese zamedzenia domáceho násilia, Terapia poskytovaná obetiam domáceho násilia.