HLOHOVEC. Aj obyvatelia Hlohovca už majú možnosť komunikovať so svojím mestským úradom prostredníctvom Odkazu pre starostu.

Hlohovskú verziu portálu spustil Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v spolupráci s projektom Lepší Hlohovec, ktorý si za cieľ kladie oživiť verejný priestor, otvorene pomenovať kľúčové problémy a ukázať, že cesta rozvoja Hlohovca vedie aj cez aktívnu účasť občanov.

Opúšťajú ich mladí ľudia

Projekt Lepší Hlohovec realizuje Občianske združenie Freistadt – Slobodné mesto. Jeho existencia reaguje na dlhodobé zhoršovanie kvality života, služieb a fungovania verejného života v Hlohovci, povedal vedúci projektu Lepší Hlohovec Miroslav Kollár.

"Naše mesto opúšťajú najmä mladí ľudia, za posledné tri roky sa znížil počet obyvateľov mesta o 476," povedal Kollár.

Je to podľa neho výsledok dlhodobej politiky radnice, ktorá nepozýva obyvateľov mesta k spolurozhodovaniu o zásadných veciach. Odkaz pre starostu je, ako povedal, jedným z prvých krokov, ako možno vykročiť na cestu nápravy.

"Potešilo ma, že po rokovaní s primátorom a prednostkou som z radnice odišiel s prísľubom spolupráce. Znamená to, že radnica bude reagovať na podnety Hlohovčanov," povedal Kollár.

Pomenujú problémy

Lepší Hlohovec si na dosiahnutie svojich zámerov vytýčil štyri programové ciele - Pravda o Hlohovci, kde chce pomenúvať problémy, Aktívny/živý Hlohovec ako platformu na stretávanie, kultúrne a spoločenské vyžitie.

Ďalej Solidárny Hlohovec, v rámci ktorého plánuje poskytovať mikropôžičky pre odkázaných. A tiež pilier s názvom Riešenie pre Hlohovec. "Prvou aktivitou v rámci neho bude informačný systém o zdravotnej starostlivosti o meste.

V súčasnosti je roztrieštená, jej poskytovatelia sídlia na viacerých miesta a pacienti sa v tom často ťažko orientujú," ozrejmil Kollár.

Lepší Hlohovec sa chce najbližšie angažovať aj v rokovaniach o novom územnom pláne mesta, kde sa zaujíma najmä o osud skládky odpadov.