V Slovenskom Pravne žije v súčasnosti do 1 000 obyvateľov. Za posledné štyri roky toho v obci veľa spravili. Súčasná starostka Eva Pálešová, ktorá bola vo funkcii jedno volebné obdobie, sa rozhodla nekandidovať. Dôvodom je jej zhoršujúci sa zdravotný stav. Obyvatelia si tak volili iba poslancov obecného zastupiteľstva. No to im však nestačí.

„Obec potrebuje mať starostu. Poslanci bez starostu nezmôžu nič, veď richtár je predsa hlavou obce,“ vraví obyvateľ Ľudovít (48). O sedem poslaneckých stoličiek tam prejavilo záujem desať kandidátov, no na starostu ani jeden. Ako uvádza Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), riešením, ako sa vyrovnať s problémom malých dedín a aj nezáujmom o volené funkcie, je komunálna reforma, ktorej súčasťou by bolo ich spájanie.

Pán Miroslav (52) si myslí, že starostovia by mali najmä pomáhať ľudom, aj v sporoch so susedmi.
Pán Miroslav (52) si myslí, že starostovia by mali najmä pomáhať ľudom, aj v sporoch so susedmi.
Zdroj: autor

V súčasnosti však podľa neho tomu samosprávy nie sú veľmi naklonené.Rovnaká situácia je aj v Moškovci, ktorý má asi 60 obyvateľov. Súčasná starostka Anna Staňová, ktorá obec viedla štyri volebné obdobia, už nekandidovala a nenašiel sa nikto, kto by ju chcel nahradiť. Obe obce by tak do vypísania doplňujúcich volieb mali viesť súčasné starostky.

Kým sme však na Obecnom úrade v Slovenskom Pravne našli aspoň matrikárku, v Moškovci boli dvere úradu zam-
knuté. Starosta v obci je totiž veľmi dôležitý a potrebný. Práve ten vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok. Podľa ZMOSu funkcia starostu obce nie je len tzv. „čestnou funkciou“, tak ako je to zvykom v iných štátoch. Starosta obce je zákonom o obecnom zriadení a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstavený obce.

Voľby si budú musieť zopakovať

Komunálne voľby si zopakuje 43 samospráv. Dôvody sú rôzne. V obciach Ondavka, Jurkova Voľa, Girovce, Dubno a Michalková napríklad na starostu nikto nekandidoval. V 23 obciach kandidoval nižší počet poslancov, ako mal byť zvolený. Nové voľby vyhlasuje predseda Národnej rady SR.

Mohlo by vás zuajímať: