Počas týchto dní vyjdú milióny ľudí zo svojich domovov, aby sa pripojili k mladým štrajkujúcim a spoločne požadovali koniec veku fosílnych palív. Heslom „Náš dom je v plameňoch – začnime sa tak správať“ sa začala globálna výzva k zapojeniu sa do štrajku, ktorého cieľom je rázna demonštrácia za požiadavku klimatickej spravodlivosti pre všetkých ľudí i všetko živé na tejto planéte. 

Napriek sústavnému naliehaniu vedeckej obce, hnutí a mimovládnych organizácií, politické reprezentácie ani po desaťročiach rokovaní neprijali kroky nevyhnutné na riešenie klimatickej krízy na medzinárodnej úrovni.

Aj STU sa pripája ku globálnemu klimatickému štrajku.
Aj STU sa pripája ku globálnemu klimatickému štrajku.
Zdroj: STU

„Vzhľadom na to, že emisie skleníkových plynov naďalej rastú a žiadne systémové zmeny pre boj so zmenou klímy nie sú v dohľade, v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že ľudstvo katastrofickému otepleniu zabráni. Nehovoríme o žiadnej vzdialenej budúcnosti,“ informuje Lenka Miller, hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave.

„Sme prvou generáciou, ktorá dopady klimatických zmien pociťuje na vlastnej koži. Pre záchranu života na tejto planéte je potrebné okamžite podniknúť kroky, pre ktoré je nutná medzinárodná kooperácia. Je načase sa rozhodnúť, či chceme za každú cenu dosahovať rast a snažiť sa o maximalizáciu výroby a konzumu, alebo by sme mali prehodnotiť tieto základné imperatívy, z ktorých vychádza súčasné nastavenie spoločenských vzťahov,“pokračuje hovorkyňa.