TRNAVA. Pred budovu Krajského súdu v Trnave zvolala na pondelok 15. júla Iniciatíva kresťanských rodín Slovenska protestné zhromaždenie.

Bolo vyjadrením nesúhlasu s postupom sociálneho úradu v Skalici, ktorý stojí za odobratím dvoch adoptovaných detí z rodiny Spáčilovcov z obce Radošovce. Krajský súd má rozhodnúť vo veci koncom augusta.

"My si deti nedáme!", znelo dopoludnia opakovane pred budovou súdu. Kauza odobratia dnes 7-ročného Timoteja a 9-ročnej Anety od adoptívnych rodičov sa začala po tom, ako mala materská škôlka v obci upozorniť sociálnych pracovníkov na modrinu na tele chlapca.

Vzali ich na Vianoce

Deň pred Štedrým večerom v roku 2011 prišli sociálni pracovníci neohlásene do rodiny a deti odviedli. Manželia dôvody nepoznali, deti boli u nich už niekoľko rokov. Nastalo vyšetrovanie, behanie po úradoch a vysvetľovanie, ktoré nepreukázalo pochybenie.

Deti naďalej zostávajú v detskom domove v Skalici. Dnes na zhromaždenie prišla Aneta v sprievode svojej matky, podporená ďalšími rodinnými príslušníkmi. V apríli 2013 skalický okresný súd vyniesol rozsudok, ktorým nariadil Timotejovi ústavnú starostlivosť a Anete ju zrušil, čo by umožnilo jej návrat domov.

Znalecké posudky ku konaniu hovorili o schopnosti Spáčilovcov starať sa o deti, avšak dlhý čas pobytu Timoteja v zariadení spôsobil, že sa s rodičmi už odcudzil. Sociálny úrad sa proti rozsudku v prípade Anety odvolal a na rade je teraz druhostupňový Krajský súd Trnave.

Žiadajú vyšetrovanie

Ten by mal rozhodnúť podľa vyjadrenia hovorkyne Viktórie Kurucovej koncom augusta. Dnešné zhromaždenie vyjadrilo závažné podozrenie z nezákonného postupu úradov. Poukázalo na neprijateľný postup, akým boli deti z rodiny odobraté.

Listom sa obrátilo na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o revidovanie a opätovné vyšetrenie prípadu Spáčilovcov.

Iniciatíva kresťanských rodín, v ktorej sú občianske združenia Magnificat Slovakia, Združenie pre ochranu rodiny a Alianca pre nedeľu-Slovensko, zároveň žiada ministra o zabezpečenie, aby znenie pripravovaného zákona o ochrane detí a sociálnej kuratele bolo bezodkladne a v celom rozsahu publikované a predložené verejnosti.

"Obávame sa, že tento zákon otvorí dvere na odobratie detí z rodín v oveľa väčšej miere, tak, ako to poznáme napríklad z Anglicka. Bojíme sa, aby takých prípadov ako Spáčilovci nepribúdalo," povedal na zhromaždení Anton Selecký z Magnificat Slovakia.