Oprava električkovej trate na Špitálskej má jeden skutočne zaujímavý dôsledok, o ktorom informoval dopravný podnik. Keď električky vojdú do oblasti Obchodná – Radlinského – Blumentál musia kúriť menej.

„Počas opravy električkovej trate na Špitálskej ulici sa zvýšilo energetické zaťaženie Obchodnej ulice, nakoľko týmto úsekom premávajú aj odklonené električkové linky. V záujme toho, aby dopravný podnik nemusel pristúpiť k znižovaniu rýchlosti vozidiel, čo by malo za následok meškanie spojov, prípadne nemusel pristúpiť k obmedzeniu počtu spojov električkovej dopravy, musel prijať opatrenie z dôvodu nevyhnutnosti zníženia vysokého energetického odberu - električky, ktoré budú vchádzať do oblasti Obchodná – Radlinského – Blumentál budú kúriť na nižšiu teplotu a akonáhle spomínanú oblasť vozidlá opustia, budú kúriť opäť štandardne,“ objasnil čudnú situáciu dopravný podnik.

A tak vám na tejto trase bude „zima“, až dokiaľ nespustia opravovanú trať na Špitálskej.