Nedávno sa objavila v médiách informácia, že keby volili len mladí ľudia, víťazom by sa jednoznačne stal Marián Kotleba. To opäť vyvolalo diskusie o potrebe vzdelávania a dovzdelávania mládeže. Mladí si už nemôžu pamätať ani Nežnú revolúciu a diktatúry sú pre nich často len abstraktné pojmy. Hovorí sa, že kto zabudne na svoju minulosť, je nútený prežiť ju znova.

Projekt Príbehy našich susedov
Projekt Príbehy našich susedov
Zdroj: Post Bellum

Príbehy našich susedov sú špeciálnym mimoškolským vzdelávacím programom , kde sa do role dokumentaristov dostávajú priamo študenti a študentky vyšších ročníkov základných a stredných škôl. Jednotlivé tímy si sami vyberali pamätníkov a štyri mesiace ich spovedali.  Mali za úlohu nahrať alebo nakrútiť spomienky, digitalizovať fotografie, preskúmať archívy a nakoniec vytvoriť rozhlasovú, televíznu alebo písanú reportáž či dokument. Tieto aktivity robili dobrovoľne a vo svojom voľnom čase. Okrem tak dôležitého povedomia o minulosti získali žiaci aj užitočné novinárske a umelecké skúsenosti, ktoré uplatnia v ďalších oblastiach života.