Po tejto informácii hasiči okamžite vyrazili k Dunaju a budú zabezpečovať s absorbčnými látkami odstraňovanie ropnej škvrny a zabrániť jej šíreniu ďalej po Dunaji.
Správu budeme aktualizovať.