Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR už kraju poslalo viac ako 806 000 eur, ďalších takmer 400 000 eur vyčlenil kraj zo svojho rozpočtu. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.

„Podobne ako iné profesie v prvej línii aj zamestnanci zariadení sociálnych služieb sa počas pandémie s mimoriadnym nasadením dennodenne starajú o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, akými sú seniori či ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím. Za túto náročnú prácu si zaslúžia mimoriadne ocenenie. Neraz sme svedkami, ako sú zamestnanci v čase nákazy COVID-19 izolovaní od svojich rodín, aby sa mohli postarať o klientov s ochorením," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Odmeny by mali byť zamestnancom vyplatené ešte pred Vianocami, najneskôr začiatkom budúceho roka. Ministerstvo práce určovalo výšku odmeny v závislosti od pracovného úväzku zamestnanca, kraj rozdeľoval financie podľa kritérií.

Článok pokračuje na ďalšej strane.