Po transplantácií kostnej drene ich strávia bez svojich blízkych, na izolovaných transplantačných izbách. V snahe prispieť k zľahčeniu tejto neradostnej situácie sa nadácia Kvapka Nádeje rozhodla, venovať týmto deťom skorý vianočný darček a vybaviť všetky tri transplantačné izby modernými LCD televízormi.

Vedeniu nemocnice a pacientom transplantačnej jednotky zastúpených primárkou transplantačnej jednotky MUDr. Júliou Horákovou PhD. a rozkošnou Fanny, ktorá na transplantáciu čaká, ich spolu so sladkosťami pre hospitalizované detičky odovzdali v mene NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE “vyslanci nádeje“ Adriana Kmotríková a Filip Tůma.

Nadácia Kvapka Nádeje má za cieľ trvale a kontinuálne podporovať liečebné a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Aktivity nadácie sú zamerané na pomoc pri financovaní výstavby novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.