Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku uznal v roku 2015 právnikov Ignáca Ilčišina a Jána H. vinnými z pokusu pokračujúceho obzvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Ilčišinovi vtedy uložil trest odňatia slobody v dĺžke trvania 11 rokov a Jánovi H. päť rokov. NS v marci 2018 zamietol odvolanie obžalovaného Ilčišina. Vec Jána Husára najvyšší súd vylúčil na samostatné konanie. V januári 2019 potvrdil rozsudok ŠTS.

Východoslovenskí právnici podľa súdov predstierali, že sú oprávnení konať v mene spoločnosti Transpetrol, a uznávali pohľadávky voči štátnemu prepravcovi ropy. Ilčišin sa mal vydávať za predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti, Ján H. za člena predstavenstva. Štvrtého júna 2009 mali uznať u súdnej exekútorky v Prahe v mene Transpetrolu neexistujúce dlhy voči dvom spoločnostiam v celkovej výške 13,173 milióna eur vrátane zmluvných pokút. Pritom sa zaviazali, že Transpetrol ich zaplatí do 10. júna 2009. Dvojica zároveň súhlasila s priamou vykonateľnosťou exekučných zápisov, ak nebudú dlhy uhradené.

Transpetrol následne v dôsledku toho čelil exekúciám, v ktorých mu boli zablokované platby jeho českých odberateľov.