Zdravotný stav pracovníkov si vyžiadal ich hospitalizáciu v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.

Na začiatku sú problémy s dýchaním

Ľudí trápili najprv problémy s dýchaním neskôr nastúpili vysoké teploty a k tomu sa pridal ešte dráždivý kašeľ. Nepriaznivý zdravotný stav vyvrcholil malátnosťou hraničiacou s mdlobami.Okrem príznakov choroby mali všetci pacienti spoločné to, že všetci pracovali v tzv. obrobni, teda prevádzke s obrábacími strojmi.

Odborné vyšetrenia a rozbory vzoriek tkanív z biopsie potvrdili u všetkých pozitívne nálezy na pľúcach.
Odborné vyšetrenia a rozbory vzoriek tkanív z biopsie potvrdili u všetkých pozitívne nálezy na pľúcach.
Zdroj: archív ústavu

 

Neinfekčný zápal pľúc

Základné odborné vyšetrenia a následné histologické a cytologické rozbory vzoriek tkanív z biopsie potvrdili u všetkých pozitívne nálezy na pľúcach. Diagnóza znela: hypersenzitívna pneumonitída obrábačov kovov ináč povedané neinfekčný zápal pľúc alebo extrinsická alergická alveolitída spôsobená hypersenzitivitou na inhalačný organický prach s antigénnym účinkom.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v SNV vykonal koncom septembra na pracovisku štátny zdravotný dozor.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v SNV vykonal koncom septembra na pracovisku štátny zdravotný dozor.
Zdroj: Daniela Pirschelová

Počet chorých?

Hoci sa momentálne hovorí o šiestich prípadoch prepuknutia choroby, niektorí zamestnanci tvrdia, že ich je oveľa viac, lenže nie každý chce verejne o tom hovoriť. Generálny riaditeľ Embraco Slovakia Marcelo Borba priznáva len dva prípady. Je presvedčený, že zdravotné problémy zamestnancov nesúvisia s pracovným prostredím. Jeho názor vyvrátili lekári  a hygienici,  ktorí potvrdili súvis minimálne u dvoch pracovníkov. Jozef Dunčko, ktorému momentálne plynie výpovedná lehota pre TA3 uviedol: „Myslím si, že vedenie vie kde je chyba, ale to zatĺka.“ Andrea Bizubová bola dva týždne na kyslíkových prístrojoch. Vrátila som sa potom do práce, ale sa to ešte zhoršilo.“

RÚVZ v SNV potvrdil zatiaľ v dvoch prípadoch  súvislosť zdravotných problémov s pracovným prostredím.
RÚVZ v SNV potvrdil zatiaľ v dvoch prípadoch súvislosť zdravotných problémov s pracovným prostredím.
Zdroj: archív

 Hygienici, výpovede, žaloba

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v SNV vykonal koncom septembra na pracovisku štátny zdravotný dozor, a k navrhovaným opatreniam a odporúčaniam nariadil vykonať opakované vyšetrenia tuhých a kvapalných aerosolov v pracovnom ovzduší.

Ošetrujúci lekári v prepúšťacích správach neodporučili ľuďom návrat na kontaminované pracovisko aj preto niektorí podali výpovede a snažia sa získať uznanie choroby z povolania. Zároveň uvažujú o podaní hromadnej žaloby na zamestnávateľa.