Epidémia črevnej chrípky sa v  posledných dňoch rozšírila medzi deťmi a učiteľmi v Základnej škole s  materskou školou v Ľubotíne, v okrese Stará Ľubovňa. Hygienici na zastavenie šírenia nákazy odporučili školu zavrieť a dekontaminovať. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva v  Prešove na svojej webovej stránke.
Problémy sa začali v stredu, keď zástupkyňa Materskej školy v Ľubotíne nahlásila viac chorých detí, ktoré mali pretrvávajúce problémy s nevoľnosťou, vracaním a ojedinele i  hnačkami. Vyšetrovaním sa zistilo, že ide pravdepodobne o ochorenie vírusového pôvodu trvajúce približne dva dni.

Začalo to predškolákmi

Ako informuje RÚVZ v  Prešove, prvé ochorenia sa vyskytli už 9. októbra u detí predškolského veku a postupne aj u žiakov a učiteľov ZŠ. Ochoreli však aj osoby, ktoré sa nestravujú v školskej jedálni. Vo štvrtok bolo preto vyučovanie skrátené a na piatok a pondelok hygienici odporučili prerušenie vyučovania a  dôkladnú dekontamináciu priestorov. Zariadenie navštevuje 250 detí, z toho 42 chodí do materskej školy. Denne ochorelo zhruba 15 až 20 detí z MŠ a 30 až 40 žiakov ZŠ. Údaje o  počte chorých upresní RÚVZ v Prešove v budúcom týždni.

Objavila sa aj žltačka

Okrem toho zaznamenali počas týždňa krajskí hygienici až 21 nových prípadov akútnej vírusovej hepatitídy typu A, teda žltačky v okrese Snina. Z mesta je chorých 19 pacientov, ďalší dvaja sú z obcí Stakčín a  Stakčínska Roztoka. Kumulatívne je hlásených v okrese už 96 prípadov tohto ochorenia. Tri nové prípady zaznamenali aj v MŠ Sedliská, v okrese Vranov nad Topľou, kde je spolu už 10 chorých.

Hygienici dvíhajú varovný prst: Na východe zúria epidémie

Okrem toho sa objavilo aj deväť nových prípadov ochorenia na zápal príušných žliaz v Chminianskych Jakubovanoch, v okrese Prešov.Všetci chorí žijú v  prostredí s nízkym hygienickým štandardom. V Chminianskych Jakubovanoch je evidovaných už 20 podobných prípadov. RÚVZ zaznamenal v tomto týždni opätovne zvýšený počet pacientov s akútnym respiračným ochorením. Najviac chorých je vo veku 0-5 rokov.