Kabinet bude rokovať aj o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jeden milión eur do 28. februára tohto roka. Celkovo by mal byť v rokoch 2019–2023 poskytnutý regionálny príspevok vo výške 2.285.000 eur v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Snina.

Najviac financií – 230.000 eur by malo ísť na nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení pre nemocnicu vo vlastníctve mesta Snina. Ďalších 120.000 eur na rekonštrukciu spŕch, sociálnych zariadení, chodieb a šatní na štadióne Mestského futbalového klubu Snina.

Obec Ulič by mala získať 88.000 eur na výstavbu obecného skladu biomasy za účelom vykurovania základnej a materskej školy, ale i obecného úradu, zdravotného strediska, lekárne a hasičskej zbrojnice. Vláda by mala odsúhlasiť aj finančný príspevok vo výške 35.000 eur pre obec Belá nad Cirochou na rekonštrukciu miestnych komunikácií, na tento zámer by mali dostať finančný príspevok aj obce Čukalovce a Jalová (obe po 3000 eur), Hrabová Roztoka, Pichne, Ruská Volová, Stakčínska Roztoka (všetky po 5000 eur), Ladomirov (8000 eur), Osadné (12.000 eur), Nová Sedlica (20.000 eur).

Po 2000 eur by malo ísť napríklad aj na obnovu krojov Folklórnej skupiny Starinčanka a Folklórneho súboru Šiňava. Obec Uhľa by mala získať 30.000 eur na rekonštrukciu exteriéru a interiéru domu smútku. Hlavným cieľom akčného plánu je podľa materiálu znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Snina podporou vytvorenia 582 pracovných miest do roku 2023.