Mnohí študenti prešovskej filozofickej fakulty spomínajú  prednášky profesora J. Sabola z fonetiky a fonológie a na jeho odborné výrazy, ktorým v prvom ročníku nerozumel ani jeden študent. Známe sú historky, ktorú si medzi sebou rozprávali o jeho prvej prednáške v prvom ročníku: “Nerozumeli sme mu vôbec nič. Iba slovu pes a Dunčo.” 

Oceňovanie významných zamestnancov fakulty.
Oceňovanie významných zamestnancov fakulty.
Zdroj: Marcel Mravec

Jeho poučku o slabike museli vedieť študenti aj o polnoci. Znie: Slabika je základná systagmaticko-paradigmatická, fonotaktilná a fónicko-rytmická jednotka s jedným vrcholom sonority, v ktorej sa manifestujú kontrastovosť a dištinktívne príznaky fónických prvkov a ktorá je nositeľov všetkých suprasegmentálnych javov príslušného jazyka.

Vedenie fakulty.
Vedenie fakulty.
Zdroj: Marcel Mravec

Pozrite sa, ako na toto vo videu zareagoval muž, ktorého si obľúbili snáď všetci tí, ktorých učil. Iba poznamenávame, že dodnes prednáša, publikuje a aktívne sa venuje vedecko-výskumnej činnosti.