Štatutár mesta napísal Otvorený list generálnemu riaditeľovi televízie Marcelovi Gregovi, kde okrem iného spomenul, že dielo významne zasiahlo do bežného života ľudí, pričom mesto je v skutočnosti iné, než ho tvorcovia Ivety zobrazili. Prekáža mu aj to, že minisériu situovali do konkrétneho a nie anonymného miesta.

Rýchla reakcia televízie

Odpoveď  telky nedala na seba dlho čakať. „Seriál Iveta vytvorili autori, ktorí patria k slovenskej a českej televíznej a filmovej špičke – Jan Hřebejk, Petr Kolečko, Martin Žiaran a ďalší. Seriál je umeleckou výpoveďou, z ktorej nevyplýva, že východ Slovenska je horší ako západné veľkomesto a že morálne hodnoty ľudí závisia od toho, v ktorom regióne žijú. V našom seriáli nakoniec hlavné postavy nájdu lásku, priateľstvo, vzájomnú úctu, pochopenie i mravnosť. Predtým, ako ktokoľvek vynesie nad seriálom súd, odporúčame dopozerať ho do konca,“ uviedla hovorkyňa TV JOJ Lucia Tuhelová.

Podnet na Radu

Primátor Marek Čižmár okamžite v rámci svojej reakcie uviedol, že mesto sa určite obráti s podnetom aj na Radu pre mediálne služby.  Zaujímalo nás, či s odstupom času neostalo len pri slovách. "Podnet bol mestom Trebišov podaný, zatiaľ máme potvrdené len jeho prijatie a to dňa 20. 1. ," napísala Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa radnice Martina Mištaničová. Presné znenie podnetu však neuviedla. "Z dôvodu prebiehajúceho konania a hlavne jeho výsledku, by sme ho neradi medializovali."

Viac fotografií nájdete TU  >>>

Štyri a štyri...

Rada pre mediálne služby je viazaná mlčanlivosťou, aj preto konkrétne info o podnetoch nemôže poskytovať. Napriek tomu, sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti, ktoré aktuálne riešia v súvislosti s minisériou. "Televízia odvysielala doteraz len štyri epizódy a Rada do tejto chvíle dostala presne rovnaký počet podnetov. V zákonnej lehote 90 dní od ich doručenia, záznam programu, proti ktorému podnet smerujeme, zmonitorujeme, podrobíme kompletnej obsahovej analýze a Rada rozhodne, či je (ne)opodstatnený a jeho odvysielaním mohlo dôjsť k porušeniu zákona o mediálnych službách," informovala hovorkyňa Rady pre mediálne služby Lucia Michelčíková.

Čítajte TU, aké sú pokuty Rady za porušenie zákona o vysielaní >>>