Hovorca Arcibiskupského úradu v Košiciach Jaroslav Fabián uviedol, že keďže Farská rada v Ľuboticiach odsúhlasila zámer výstavby novej farskej budovy na pozemku v blízkosti kostola, farár začal vo veci konať a dal vypracovať štúdiu pre novostavbu a znalecký posudok na pôvodnú stavbu na predmetnom pozemku.
"Aj keď malý kaštieľ pri kostole, ako ho označujú miestni Ľubotičania, nie je v zozname kultúrnych pamiatok zaradený, v telefonickom rozhovore mi farár potvrdil informáciu, že pozval pracovníkov krajského pamiatkového úradu na obhliadku pre posúdenie historickej hodnoty budovy,” poznamenal. Dodal, že farár tiež zvažuje vytvoriť pre miestnych obyvateľov v obci priestor na verejnú diskusiu  o tejto téme  na zachytenie prípadných dobových zmienok, pretože si "uvedomuje potrebu vzácnej jednoty veriacich pri výstavbe modernej farskej budovy."

Starostka obce Nicole Rubisová: "Do stavebného konania budú pozvaní zástupcovia pamiatkového úradu a podľa ich odborného vyjadrenia stavebný úrad rozhodne o búracích prácach.” Jej súkromný názor je taký, že ide o súkromný majetok, stavba nie je pamiatkovo chránená, zvonka vyzerá nevzhľadne, pozostatky nejakých fresiek sú v pivniciach, no sú zničené, a náklady na jej sanáciu by boli obrovské: "Zostalo by to chátrať, bola by to cesta späť."Navyše by to podľa nej spôsobilo rozdelenie dediny na dva tábory, keďže veriaci sa už skladajú na výstavbu novej fary.