Vytvorené pred takmer 30 rokmi. Jana Jurčenková dokazuje, že je modely sú nadčasové.
Vytvorené pred takmer 30 rokmi. Jana Jurčenková dokazuje, že je modely sú nadčasové.
Zdroj: archív Jana Jurčenko