Správa Tatranského národného parku (TANAP) upozorňuje na zmeny v zimnej uzávere chodníkov. Zmeny oproti predošlým rokom nastali v prípade troch vysokohorských turistických chodníkov. „Zmena nastala v časti Tatranskej magistrály, a to na úseku červeného turisticky značeného chodníka (TZCH) č. 0930 Velické pleso - Batizovské pleso - Sedlo pod Ostrvou - Popradské pleso - rázcestie Trigan, ktorý nebude sezónne uzavretý ani pri snehovej pokrývke. Ďalšou zmenou je skrátenie uzávery v Juráňovej doline v katastrálnom území Vitanová, v úseku červený TZCH č. 0847b Juráňova dolina ústie - sedlo Pod Umrlou do 30. apríla,“ informoval riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko.

Bez ohľadu na snehové podmienky je však v termíne od 1. novembra do 14. júna uzavretý Slavkovský štít - modrý TZCH č. 2906 Slavkovská vyhliadka - Slavkovský štít.

Svište a kamzíky uvidíte znova od júna

Na ostatných turistických chodníkoch zostáva zimná sezónna uzávera platná tak, ako to bolo doteraz zaužívané. Keďže Tatranský národný park (TANAP) ešte stále nemá platný návštevný poriadok, sezónnu uzáveru konkrétnych častí turistických chodníkov vyriešilo rozhodnutie, ktoré vydal Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov po dohode s Okresným úradom Žilina.

Podľa neho má sezónna uzávera trvať od 1. novembra do 14. júna. „Po zimných mesiacoch sa od 15. júna budúceho roku budú môcť návštevníci vysokohorských turistických chodníkov opäť pokochať pohľadom na zdravú a silnú populáciu kamzíkov a svišťov, bez ktorých si už naše Tatry ani nevieme predstaviť. Nakoľko sa vyskytujú len na malej časti Slovenska a nikde inde na svete, sú nielen našim, ale aj svetovým prírodným bohatstvom, ktoré sa nám určite oplatí zachovať pre budúce generácie. K tomu cieľu nám výrazne prispieva aj zimná sezónna uzávera vysokohorských turistických chodníkov v TANAPe,“ uviedol Majko.