Všetci, ktorí s ňou prišli do styku, na ňu spomínajú s veľkou láskou! No aj s obrovským smútkom a ľútosťou nad smrťou talentovanej mladej ženy. Mária Rumanová bola absolventkou dokumentaristiky na filmovej fakulte v Bratislave, odkiaľ aj pochádzala. Štúdium ukončila krátkometrážnym absolventským filmom Proti srsti (2014)

 

S jeho protagonistami súvisle pokračovala v trojročnom nakrúcaní a výsledkom jej debutu bol strednometrážny dokument Hotel Úsvit (2016), s ktorým sa presadila na prestížnom medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Amsterdame.

Režisérka Mária Rumanová druhá sprava.
Zdroj: Facebook M. R.

Film je svedectvom o krehkej čiare medzi šťastím a bolesťou, životom a smrťou a trápením s chudobou, z ktorej sa je v týchto podmienkach ťažké vymaniť. Je vyrozprávané prostredníctvom piatich navzájom prepletených osudov ľudí pochádzajúcich z Čiernej nad Tisou, mesta ležiaceho na hraniciach s Ukrajinou a Maďarskom, ktoré bolo za socializmu strategickým dôležitým železničným uzlom ako najväčší suchozemský prístav v Európe. No dnes je mestom, kde zastal čas. Stalo sa bránou do temného sveta východnej Európy. Časozberný príbeh svojím spracovaním a ťaživou témou oslovil odborníkov v zahraničí. 

Čo o nej prezradili protagonisti filmu?