Akvarely namaľoval extravagantný španielsky umelec v roku 1950 na základe požiadavky z Ríma. Ilustrácie vznikli k divadelnému spracovaniu Danteho Alighieriho Božskej komédie. Ten ju skomponoval ako alegorickú skladbu zo sto básní napísaných pomocou tercín, teda trojveršových desaťslabičných strof, párny verš sa vždy rýmuje s nepárnymi v nasledujúcej strofe.

V epopeji z obdobia prelomu stredoveku a renesancie sa miešajú prvky antickej kultúry s kresťanskou vieroukou a má sto spevov v troch častiach - Peklo, Očistec a Raj. Každý spev odzrkadľuje hriech danej osoby. Preto má zbierka 100 obrazov, každá ilustrácia znázorňuje jednu scénu.

Poctený umelec

Salvador Dalí miloval Danteho literárne dielo. “Bol očarený požiadavkou na zviditeľnenie sto verbálnych spevov komédie tohto umelca, ktorý bol v tom čase jeden z najvýznamnejších talianskych básnikov,” vysvetľuje majiteľ galérie Darte a znalec umenia Jaroslav Krajňák.

Dalí podrobne naštudoval každý zo sto výjavov Božskej komédie a zobrazil stav duše po smrti, ktorá prechádza od pekla cez očisteč až do raja. Namaľoval tak sto obrazov, z ktorých vytvoril sieťotlače. Vystavované diela v Nižnom Hrušove sú prvé. Ich pôvodný majiteľ je francúzsky galerista.

Hodnota kolekcie je 150-tisíc eur. Od 15. novembra budú vystavované tri mesiace v hlavnom meste.