Hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická povedala, že jeho nedovolené prekročenie štátnej hranice z Ukrajiny do SR najprv zaznamenali kamery. Policajti ho predviedli na oddelenie na účely zistenia totožnosti.

Cudzinec prekročil hranicu neoprávnene a zdržiaval sa na Slovensku bez povolenia príslušných orgánov. "Z uvedeného dôvodu bol administratívne vyhostený s uložením zákazu vstupu na územie SR a ostatných členských štátov Európskej únie na obdobie troch rokov,"uzavrela.