TASR o tom informoval hovorca mesta Peter Novák. "Šetrili sme v ekonomicky silných rokoch, tvorili si rezervu na horšie časy, o čom svedčí aj výsledok za rok 2019. Na rozdiel od iných miest sme napríklad v minulosti nemuseli zvyšovať dane z nehnuteľností a napriek súčasnej nepriaznivej ekonomickej situácii sme v rozpočte mohli nechať viaceré dlhodobo plánované investičné akcie," zdôraznil primátor Stropkova Ondrej Brendza.

 

Za prvých päť mesiacov roka podľa jeho slov začali i zrealizovali niekoľko projektov. Jedným z nich bola sanácia nelegálnych skládok v lokalitách obývaných marginalizovanou skupinou Pod Laščíkom a Za jarkom. Vďaka projektu za vyše 53.000 eur financovaného z eurofondov i vlastných prostriedkov odtiaľ vyviezli takmer 900 ton odpadu.

V realizácii je projekt rekonštrukcie a sprístupnenia kostolnej veže za 145.000 eur, ukončiť by chceli projekt modernizácie učební v Základnej škole na Konštantínovej ulici za takmer 190.000 eur. Pripravujú rekonštrukciu turistickej chaty v lokalite Pod vlekom, spolu s výstavbou vyhliadkovej veže a vyznačením cykloturistického chodníka na poľskej hranici, spolu za vyše 150.000 eur.

V príprave je výstavba novej materskej školy Pod Laščíkom za 815.000 eur. V lete chce mesto začať budovať nové cesty do priemyselného parku za 100.000 eur a prepojiť dve miestne komunikácie za rovnakú sumu.

Článok pokračuje na ďalšej strane.