Babka Alexie požiadala o pomoc prezidenta Českej republiky Miloša Zemana. Dúfala, že pomôže zvrátiť rozsudok brnianskeho súdu, ktorý zveril Alexiu do opatery otcovi Jozefovi (39). Ešte predtým musí dievčatko absolvovať „prevýchovu“ v krízovom centre. Zeman požiadal o prešetrenie ministerku spravodlivosti Mariu Benešovú. Podľa nej je však rozsudok úplne v poriadku!

„Po podrobnom preštudovaní celej veci a predovšetkým súdneho rozhodnutia konštatujem, že odvolací súd starostlivo vyhodnotil rozsiahle dôkazy tohto náročného a ojedinelého prípadu a dospel k odôvodnenému záveru, že zmena výchovy je riešením, ktorá je v najlepšom záujme neplnoletej,“odpísala Zemanovi. Dodala, že z rozsudku vyplýva, že „matka neplnoletej permanentne a trvalo bránila a aj teraz bráni v styku dcéry s otcom... a v dieťati vyvoláva psychické napätie“.

Nástup do centra bol plný sĺz a bolesti.
Nástup do centra bol plný sĺz a bolesti.
Zdroj: Blesk