Bolo potrebné ho preto aktualizovať a zakomponovať do neho zmeny. Ochranné pásmo NP Slovenský raj sa síce zmenšilo, keďže vypadli z neho niektoré obce, ale kompetentní v ňom sprísnili napríklad podmienky výstavby.

Do raja na bicykli aj na koni

„Do nového dokumentu sme zapracovali množstvo noviniek. Predtým skalolezci liezli na základe výnimky len na Tomášovský výhľad. Teraz pribudli ďalšie tri lokality - Letanovský mlyn, Hrdlo Hornádu a Stratenská píla,“ informoval vedúci odboru ochrany krajiny Peter Olekšák. Dodal, že došlo k vymedzeniu nielen nových cyklotrás, ale aj chodníkov na rekreačnú jazdu na koni. „V súčasnosti to bolo možné len na základe povolenia. Chceme odbúrať ich vydávanie a preto sme to zapracovali do aktualizovaného dokumentu,“ vysvetľuje Olekšák.

Na stavanie zabudnite

V súvislosti so sprísnením režimu v ochrannom pásme vstúpia do platnosti niektoré obmedzenia. „Okolo národného parku máme asi kilometrový pás. Teraz nebude vôbec jednoduché, ak nie nemožné, postaviť si chatu alebo víkendovú chalupu len tak na zelenej lúke,“ hovorí Olekšák. „Keď ešte boli v ochrannom pásme zahrnuté obce Hrabušice, Spišské Tomášovce, Letanovce a dokonca aj priemyselné Smižany, museli sme pochopiť, že sa potrebujú nejako rozvíjať. Tým, že sme ich vypustili z ochranného pásma, situácia sa výrazne zmenila,“ povedal šéf odboru ochrany krajiny.

Vysvetlil, že nový návštevný poriadok je ešte stále v pripomienkovom konaní. Po jeho ukončení bude nasledovať vyhodnotenie. O všetkom sa rozhodne v polovici júna na konferencii. Nepredpokladá však, že by zmeny neprešli. „V uplynulom roku sme mali pracovné stretnutia s vlastníkmi a užívateľmi dotknutého územia a do pripravovaného dokumentu sa dostali len spoločne odsúhlasené návrhy,“ objasnil postup.

Počítadlá, kamery, zážitkový areál

Spomenul, že okrem nového návštevného poriadku momentálne pracujú aj na iných projektoch. Tie by mali prispieť k väčšej bezpečnosti, ale aj spokojnosti návštevníkov Slovenského raja. „Inštalujeme počítadlo vstupov do rokliny Suchá Belá, aby sme predchádzali dlhému čakaniu pri vstupe do tiesňavy. Chceme osadiť kamery pod Misové vodopády, ale aj systém na monitorovanie stavu vody v Suchej Belej. V blízkosti rokliny plánujeme vybudovať zážitkový areál s technickým vybavením, aké je reálne inštalované na trasách. Stúpačky a rebríky si deti a menej zdatní turisti budú môcť vyskúšať a zvážiť či prechod Suchou Belou zvládnu alebo nie,“ povedal o najbližších plánoch Peter Olekšák.