O škole písal aj New York Times v súvislosti so segregáciou rómskych detí. No zviditeľnila sa ďalším unikátom, keďže ako jediná na Slovensku platí dvoch riaditeľov. Mária Cvancigerová vyhrala v roku 2011 výberové konanie, vyhlásil ho dosluhujúci starosta Jozef Brendza. O pár mesiacov ju odvolal nový starosta Vincent Leššo pre údajné pochybenie pri vyplatení odstupného svojej predchodkyni a za to, že nedala urobiť revíziu plynových kotlov. Obec následne v konkurze vybrala nového riaditeľa Jaroslava Valaštiaka. No Cvancigerová sa o neplatnosť výpovede súdila a v júli 2013 ho aj vyhrala. Odvtedy škola platí dvoch šéfov. Navyše, súd zaviazal obec spätne zaplatiť Cvancigerovej ušlú mzdu za obdobie, ktoré sa súdila. Dovedna takto obec nesprávnym rozhodnutím nehospodárne vynaložila už okolo 30-tisíc eur.

Včera starosta zvolal stretnutie dvoch riaditeľov a požiadal Valaštiaka o odovzdanie agendy Cvancigerovej. “Dal som si spraviť právnu analýzu, podľa ktorej sme povinní rešpektovať rozhodnutie súdu o určení neplatnosti výpovede pre riaditeľku. Teda jej funkcia trvá a vymenovanie pána Valaštiaka je teda neplatné,” vysvetlil V. Leššo. Valaštiak sa však vzdať nemieni a agendu i kľúče od školy odmietol : “Ja mám právoplatný dekrét.” M. Cvancigerová je z celej situácie už znechutená: “Vyhrala som súd a nemôžem vykonávať svoju funkciu. To v akom štáte žijeme? Už tretí rok som doma a vec stále nie je ukončená. Možno by niekoho takáto situácia tešila, ale mňa nie s ohľadom na svojich kolegov, ktorí vykonávajú svoju prácu za mizerné platy.” Ďalší postup starosta prerokuje s právnikmi.