Šufliarsky informoval, že prokuratúra navštívila Černáka ako prvá v roku 2010. Vtedy vypovedanie o závažnej trestnej činnosti podmienil tým, aby prokuratúra podala dovolanie so žiadosťou o preklasifikovanie jeho doživotia na maximálny možný trest 25 rokov.

To bolo podľa Šufliarskeho pre prokuratúru principiálne neprijateľné a ponuku odmietla. „Následne už nekontaktoval prokuratúru, ale políciu. A polícia od 11. januára 2011 až do 26. septembra 2012 ho navštívila 26-krát,“ povedal Šufliarsky s tým, že šlo o operatívno-pátraciu činnosť. „O výsledku tejto činnosti nemá prokurátor absolútne žiadnu vedomosť, ani ju nemôže mať, pretože nevykonáva dozor nad kriminálnym spravodajstvom, ktoré upravuje zákon o policajnom zbore. My vykonávame dozor len v trestnom konaní a to od 2. decembra 2013, kedy Mikuláš Č. podal prvýkrát trestné oznámenie,“ doplnil.

Evidencia z basy

O tom, že polícia navštívila 26-krát Černáka, vie Šufliarsky na základe informácií, ktoré si vyžiadal od väzenského zboru, ktorý eviduje každú návštevu. Iba jednej návštevy sa podľa jeho slov zúčastnil prokurátor, jeho meno nespresnil. Námestník GP sa zároveň neformálne informoval v Národnej protizločineckej jednotke Národnej kriminálnej agentúry, či existuje oficiálna informácia o návštevách. „Dostal som zamietavú odpoveď. To znamená, neformálnu odpoveď, že nemal by existovať žiadny záznam o tom, o akých veciach bolo hovorené s odsúdeným,“ uviedol.

Stíhajú ho za ďalších 21 vrážd

Na návštevy sa chce NAKA pýtať aj oficiálnou cestou. Černák bol doteraz právoplatne odsúdený na mimoriadny trest doživotia za 10 vrážd. V súčasnosti je trestne stíhaný v piatich trestných veciach za ďalších 21 vrážd a jednu prípravu vraždy. Vo všetkých piatich veciach prebieha prípravné konanie.

Šufliarsky odmietol, že by z jeho strany došlo v minulosti k prieťahom ohľadom Černákových podaní. Prvé prišlo na Generálnu prokuratúru 7. júna 2013, čo bol podľa Šufliarskeho piatok. Vec vybavil na ďalší týždeň v utorok (11.6.2013). List Černáka nemal náležitosti trestného oznámenia, Šufliarsky ho preto odstúpil polícii ako „prameň budúceho dôkazu“.

Černák bol vypočutý 2. decembra 2013. „Z týchto dátumov vyplýva, že žiadnym spôsobom, ani z mojej strany, ani zo strany iných prokurátorov, ktorí vybavovali ďalšie podania, nedošlo k žiadnemu zmeškaniu, nespôsobili sme ani prekopávanie žiadnych hrobov, ani sme nezmarili žiadne trestné stíhanie, pretože ani jeden skutok, pre ktorý bolo Mikulášovi Č. vznesené obvinenie, nebol v čase vznesenia obvinenia premlčaný. To je to najdôležitejšie,“ zdôraznil námestník GP.