Mesto Prešov má až 9 úverov v celkovej výške viac ako 21 miliónov eur. Tento rok si napriek tomu vzalo ďalší vo výške jedného milióna eur. Ďalších takmer 5,5 milióna eur tvoria krátkodobé záväzky, podobnú sumu tvoria pohľadávky.

Oproti minulosti je Prešov štyrikrát viac zadlžený. V roku 2006 pri nástupe primátora Pavla Hagyariho bola úverová zaťaženosť iba 15-percentná, v roku 2011 až 45-percentná.

„Je to hra s číslami, v ktorej prehrávajú obyvatelia. Ak by takto fungovala rodina, už dávno by bola v rukách exekútora,“ vraví mestský poslanec Michal Kaliňák.

Ďalší poslanci si dokonca myslia, že miera zadlženia je v skutočnosti v Prešove vyššia. V dlhoch vraj nie je zarátaný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, výdavky za opravy ciest a nezaplatené faktúry.

Všetko je v poriadku?

Zástupca primátora René Pucher však tvrdí: „Všetky peniaze boli využité zmysluplne, úvery sa neprejedli.“ Primátor Pavel Hagyari stále opakuje, že súčasná situácia mesta je dobrá.

V rozpočte na tento rok však chýbajú napríklad peniaze na kultúrne aktivity, poslanci zrušili aj úľavu z dane za psa pre zdravotne ťažko postihnutých.

Záväzky za rok 2011*

Prešov 486 640 eur
Košice 18 852 eur
Trenčín 14 219 eur
Žilina   3 169 eur
Banská Bystrica  0
Nitra    0
Trnava   0


* 60 dní po lehote splatnosti (zdroj: Ineko, údaje z Ministerstva financií SR)

Čo na dlhy hovoria Prešovčania?

Lucia Krupárová (24)

Je to veľká suma. Kompetentní by mali spravovať spoločné peniaze tak, akoby išlo o ich vlastné.

Jana Konečná (45)

To je veľmi vysoký úver. Ja sama sa rozhodujem, či vôbec vziať aj malý úver. A takto by k tomu mal pristupovať i primátor.

Ján Halajčík (65)

Nie je to veľa, ak sa robí niečo, čo potrebujú obyvatelia. U nás to funguje tak na 50 percent. Poradil by som predať prebytočný majetok.

Marta Skalková (57)

Primátor by mal získať viac pracovných príležitostí, aby mesto bolo bohatšie. (tim)