Miško v čase ohavného činu žil u svojho otca v Nemecku, lebo mu mama Veronika nevedela nájsť v okolí Vtáčkoviec škôlku. A aby zabezpečila seba aj syna, musela pracovať. So svojím druhom sa dohodla, že chlapček nastúpi do školy na Slovensku. Lenže v čase, keď ho mal Michail vrátiť Veronike, prišiel ju zabiť.

Miško.
Zdroj: Ingrid Timková

Gréka chytili v Nemecku a uväznili na Slovensku, Miško však zostal v zahraničí v opatere macochy, a tak napokon skončil v tamojšom detskom domove. Starí rodičia Viera (59) a Dušan (58) o neho síce majú eminentný záujem, no nemecký súd o zverení Miška do ich starostlivosti otáľa rozhodnúť. Navyše sudkyňa do konania nepripustila ani slovenské Centrum medzinárodnoprávnej ochrany detí a mládeže (CICP) a dokonca ani slovenského konzula z Berlína. Starým rodičom zakázala styk s vnukom, aj telefonický. Chlapec sa za tie roky stretol s príbuznými len raz, a to s Veronikinou sestrou Tonkou (25).