Svidnícki poslanci odmietli otvorenú súťaž, do ktorej by sa mohol zapojiť každý. Namiesto toho priamo zadali zákazku na výstavbu bytov nižšieho štandardu dvom firmám z mesta. Schválili zámer prenájmu pozemkov a predaj projektu na výstavbu dvoch bytoviek.

S tým, že ich na vlastné náklady postavia súkromné spoločnosti a následne stavby mesto od nich odkúpi. Peniaze na túto transakciu chce samospráva získať zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

„Som za výstavbu týchto bytoviek, ale prečo má niekto získať zákazku bez výberového konania, postaviť bytovky a následne ich podľa tabuliek štátneho fondu, čo je asi 600 eur za m2, predať mestu za cenu 1,5 milióna eur? Veď to je výsmech! O takúto zákazku by sa stavebné firmy pobili,” uviedol jeden z poslancov Ján Hirčko.

Primátor namieta

„Spôsobov bolo viacero. Všetky sme prekonzultovali s právnikmi a tento sa nám javí ako najvhodnejší a najrýchlejší,” obhajuje primátor Svidníka Ján Holodňák svoj návrh. Keď sme namietali, že pri správe mestského majetku je povinnosťou zaobstarať čo najvýhodnejšiu ponuku, dodal.

„Ale tu bol reálny žiadateľ.” Pritom na rokovaní pred poslancami priznal, že prišla žiadosť aj od ďalšej spoločnosti. Svojím rozhodnutím jej teda znemožnili transparentne súťažiť.

Za boli deviati

Zaujímavé je, že jeden z majiteľov firiem je aj členom mestskej komisie pre výstavbu. No a miestni špekulujú, prečo primátor navrhol prihrať zákazku práve tým dvom vybraným firmám.

„Najväčšie stavebníctvo v meste má jeho zástupca. No a hádajte, kde budú nakupovať stavebný materiál,” polemizujú viacerí Svidničania. Primátor však takéto obvinenia odmieta.

„Máme tu viacero stavebnín,” povedal Holodňák. Zo štrnástich prítomných poslancov hlasovali za desiati. Podľa Michala Piška z Transparency International sa postup mesta javí ako snaha o obídenie verejnej súťaže.

„Je otázne, či by výstavba bytov mesto nevyšla lacnejšie, ak by na ňu vypísalo otvorenú súťaž,“ dodal Piška.