Košická eparchia zverejnila v uplynulých dňoch informáciu, že arcibiskup Cyril Vasiľ, spolu s generálnym vikárom Jaroslavom Lajčiakom boli pozitívne testovaní na koronavírus.

Cyril Vasiľ apoštolský administrátor Košickej eparchie spolu s generálnym vikárom Jaroslavom Lajčiakom boli po návrate z Nemecka pozitívne testovaní na Covid-19.
Zdroj: archív eparchie

 Kde sa nakazili?

Stalo sa tak potom, keď sa u nich pri návrate z pastoračnej návštevy slovenských gréckokatolíkov v Mníchove objavili respiračné ťažkosti. "Všetky predpoklady a indície, konzultované aj s kompetentnými orgánmi zdravotnej starostlivosti vedú k tomu, že k nákaze došlo ešte na ceste do Nemecka, počas zastávky v Rakúsku, kde vladyka Cyril a otec Jaroslav absolvovali návštevu privátneho charakteru," vysvetľuje kancelár Košickej eparchie Marko Rozkoš.

Nič nepodcenili a predsa...

Pracovná cesta do Nemecka bola už dvakrát odložená a vzhľadom k tomu, že obidve krajiny boli už dlhšie označované ako tzv. bezpečné, nebol dôvod na ďalší odklad pracovných povinností.

"Počas pobytu v Nemecku boli pri pracovných stretnutiach dodržiavané všetky štandardné ochranné postupy podľa miestnych predpisov a odporúčaní, vrátane vyhýbania sa podávaniu rúk a nosenia rúšok. Dokonca všetci hostia boli zapísaní do zoznamu v prípade, že by bolo potrebné rýchlo dohľadať, kto každý bol v danom čase na návšteve," hovorí kancelár. Vysvetlil, že ku koncu pobytu v Nemecku sa u obidvoch objavili príznaky, ktoré by bolo možné identifikovať ako klasické prejavy chrípky, teda zvýšená teplota, bolesti svalov, kĺbov a hlavy.

Záber z pastoračnej cesty v Nemecku.
Zdroj: archív KE

Vyhli sa kolegom i najbližším

Žiadny z hodnostárov nemal mimoriadne zdravotné ťažkosti. "Tento stav trval 2-3 dni. Keby sme nežili v období pandémie, tak by pravdepodobne svoj zdravotný stav nijako osobitne nekomentovali a nevenovali mu zvýšenú pozornosť. V aktuálnej situácii, z preventívnych dôvodov a predovšetkým kvôli zodpovednosti voči ostatným ľuďom, po konzultácii s lekárkou sa rozhodli podriadiť testovaniu na Covid-19 hneď po návrate na Slovensko. Po príchode do Košíc (večer 14. júla) sa obidvaja cielene vyhli akýmkoľvek osobným kontaktom i návšteve úradu. Po testoch, ktoré nasledujúci deň ráno obaja absolvovali ostali aj naďalej v izolácii," spresnil Rozkoš s tým, že momentálny zdravotný stav oboch je už bez akýchkoľvek vonkajších chorobných prejavov, po ukončení 14-dennej karantény budú predvolaní na opakované testy.

Keďže k nákaze došlo preukázateľne v zahraničí a po návrate Vasiľ a Lajčiak nevstupovali do úradu a nemali osobný kontakt s jeho pracovníkmi,  nebolo potrebné pristúpiť k reštrikčným, alebo kontrolným opatreniam voči úradu a jeho zamestnancom. Dezinfekciou prešiel len automobil, ktorý bol využitý na služobnú cestu do zahraničia.

Archijerejskú liturgiu za zosnulého vladyku slúžil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak.
Zdroj: www.mgce.uz.ua

Dobrovoľná karanténa po návrate z Ukrajiny

Iná situácia bola v prípade košického eparchu Milana Chautura a prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa Jána Babjaka. Obaja cirkevní hodnostári sa zúčastnili na pohrebe mukačevského biskupa Milana Šášika na Ukrajine. Babjak, ako blízky priateľ nebohého a jeho spolužiak bol hlavným celebrantom zádušnej archijerejskej liturgie. "Vybrali sa tam s vedomím, že po návrate budú musieť absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu a následne absolvovať testy na Covid-19. Ak bude výsledok negatívny, tak sa zaradia do bežného života," znie stanovisko obidvoch biskupských úradov. Vladykovia Milan a Ján sa cítia dobre, obaja sa zdržiavajú v povinnej karantény s vylúčením akýchkoľvek osobných kontaktov.

Košický eparcha Milan Chautur po návrate z Ukrajiny sa utiahol do dobrovoľnej karantény mimo mesta Košice.
Zdroj: Daniela Pirschelová

Riadny chod biskupských kúrií

"Vedenie Košickej eparchie i Prešovskej archieparchie pracuje v režime home office. Komunikácia je zabezpečená telefonicky i elektronickou poštou. Trojica vladykov, ako aj generálny vikár vyjadrujú veľkú vďaku za modlitby a prejavenú podporu, ktorá im prichádza prostredníctvom emailov, sociálnych sietí aj textových správ," uzavreli vyjadrenie kancelár Košickej eparchie Marko Rozkoš a generálny vikár Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík. 

Viac fotografií nájdete TU

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa
Prekvapila vás informácia o dvoch pozitívne testovaných cirkevných hodnostároch a dvoch biskupoch v karanténe?