Pochybné zvýšenie školného a stravného za materské škôlky (MŠ) v Prešove počas letných mesiacov zatrhol prokurátor! Ako prví sme upozornili na to, že prijaté VZN je diskriminačné, lebo podľa školského zákona nie je možné upraviť výšku príspevku rozdielne v závislosti od konkrétnej časti roka.

A to isté uviedol aj prokurátor neskôr vo svojom proteste voči VZN prijatému začiatkom roka a navrhol niektoré body zrušiť: "Ak je určená rozdielna výška príspevku s dôrazom na vek detí alebo aj čas návštevy MŠ (čas školského vyučovania a čas školských prázdnin), či na trvalý pobyt dieťaťa alebo jeho zákonných zástupcov, ide o nepriamu diskrimináciu definovanú v § 2a ods. 3 antidiskriminačného zákona." Samospráva totiž na tento účel dostáva peniaze od štátu na počet detí v škôlke bez rozdielu.

Preto teraz muselo mestské zastupiteľstvo bezodkladne, najneskôr do 90 dní od vydaného protestu, zasadnúť a prerokovať ho. A buď sporné VZN zrušiť alebo ho nahradiť takým, ktorý bude v súlade so zákonom. Ak by prokurátorovi nevyhoveli, bol by oprávnený podať žalobu na správny súd. Prekvapivé slová zazneli v rozprave od poslanca Mariána Damankoša: “Nesúhlasím s pánom prokurátorom. Ja osobne diskrimináciu nevidím. Nevidím dôvod, aby sma mali celý školský rok jeden poplatok.” Na jeho slová zareagoval Rudolf Dupkala. Pozrite si vo videách nižšie ich vyjadrenia.

Nakoniec poslanci väčšinovým pomerom hlasov vyhoveli prokurátorovi a schválili VZN v zmysle jeho protestu. V Prešove v tomto roku cez prázdniny zatvorili škôlky počas väčšiny letných týždňov bez možnosti dať dieťa do náhradnej škôlky. Bez toho, aby prihliadali na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov detí, čo mestu ako zriaďovateľovi MŠ priamo vyplýva zo zákona. K tomuto problému sa nik z prítomných nevyjadril.

Prečítajte si tiež: