Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) zodpovedá za sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Aspoň tak to deklaruje na svojej stránke. Jeho úlohou je “zaistiť pokojnú budúcnosť pre všetkých”. No je to naozaj tak? Desiatky dôchodcov z východu Slovenska sa nad týmto iba pousmeje. Lebo kým doteraz si užívali starostlivosť v denných stacionároch zriadených vo viacerých obciach, teraz im znova zostali iba oči pre plač a opäť sú odsúdení žiť v samote, medzi štyrmi stenami bytu.

Po monitoringoch stacionárov ministerskými úradníkmi totiž ministerstvo vypovedalo poskytovateľom služieb zmluvy a tí museli zariadenia z jedného dňa na druhý zatvoriť. A tak sa o seniorov, ktorí celý život pracovali, nemá kto postarať. Ich potomkovia totiž pre nedostatok pracovných príležitostí v regióne museli vycestovať do zahraničia za prácou. Starkí zostali sami doma a útechu a starostlivosť nachádzali práve v stacionároch, kde sa o nich postarali opatrovateľky, zabezpečili im nielen teplú stravu, ale aj vyplnili voľný čas a poskytovali im rôzne druhy terapie. A zrazu je všetkému koniec.

Chabé odôvodnenie

Dôvody sú rôzne, niekde pre obyčajné papierovačky, inde vraj pre nedostatok záchodových mís, metrov štvorcových či pre výhrady voči bezbariérovému prístupu. Lehoty na odstránenie údajných nedostatkov neboli poskytnuté žiadne. Rovno prišla výpoveď. Ale až po niekoľkých mesiacoch od monitoringu a zo spätnou platnosťou. A prevádzkovatelia tak mesiace financovali zariadenie z vlastných. “Zaujímavé, že pri Čistom dni, kde dochádzalo k nemravnostiam na mladistvých, tak razantne nepostupovali,” kričia nahnevaní konatelia neziskoviek, ktorí stacionáre prevádzkovali.

Mnohí z obavy o šikanu odmietli svoje meno zverejniť. Jedným z nazlostených, ktorí sa odvážili kroky ministerstva kritizovať, bol starosta Kvakoviec (okres Vranov) Radovan Kapraľ. Reakcia ministerstva na seba nenechala čakať, no Kapraľ tvrdí, že bola zavádzajúca, manipulatívna a klamlivá.

Podľa štátnych úradníkov je bezbariérový prístup v Kvakovciach nevhodný. “Z orezanej fotky nebolo vidieť, že v susedstve prebieha rekonštrukcia starého domu a ťažké nákladiaky poškodili okolie. No po výstavbe sa celý priestor dá do poriadku,” tvrdí Kapraľ.

Poukázal aj na to, že ministerstvom preferované zariadenie v inej obci bolo v minulosti tiež rozostavané, je v priemyselnej zóne a konateľka neziskovky platí drahé nájomné zo štátneho príspevku firme svojho príbuzného. Navyše, štát im prispel aj na 2 stoličkové výťahy a stacionár v Kvakovciach ministerstvo pomaly kriminalizuje. “Na 80 ľudí získali od štátu príspevok okolo 180-tisíc eur. My ako obec s 500 obyvateľmi sme na podielových daniach od štátu dostali polovicu. Z tejto sumu financujeme celý chod obce, mzdy, osvetlenie, energie, starostlivosť o celú rekreačnú oblasť Dobrá, vývoz odpadu pre dedinu i v okolí približne 1-tisíc chát, zimnú údržbu a ostatné,” vysvetľuje starosta.

Zrazu sa našlo riešenie

Dôchodcovia z Kvakoviec si najprv poplakali, no teraz zúria a chceli, aby k ním prišiel na návštevu štátny tajomník ministerstva. No ten nedorazil a deň pred Mikulášom poslal za seba náhradu. Prišli dvaja úradníci. “Poskytujeme peniaze a sme zodpovední za efektívne nakladanie s nimi,” vraveli pred nahnevanými ľuďmi. Na výčitku od nich, že ako jedným z dôvodov zastavenia financovania boli chýbajúce toalety, zmenili rétoriku a tvrdili, že to bolo myslené iba ako príklad pre nespĺňanie priestorových podmienok.

Po dlhej výmene názorov prečítali list od štátneho tajomníka, ktorý sľúbil, že do konca roka do obce príde a navrhol riešenie: “Sme pripravení poskytnúť tieto peniaze priamo obci.” Starosta Kapraľ sa tomu nebráni, no závisí to od nastavených podmienok. "Musia si uvedomiť, že dnešná miera byrokracie je tak obrovská, že dedina ako naša má veľký problém ju zvládať. Je rozdiel mestský úrad s tímom pracovníkom a našou obcou, ktorá má jednu pracovníčku na všetky agendy obce."

Na záver úradníci uviedli, že ministerstvo môže po predloženej žiadosti prispieť napríklad aj na zdvíhacie schodiskové stoličky. Na otázku, prečo takúto možnosť nenavrhli doteraz a z akého dôvodu nebola poskytnutá lehota na odstránenie následkov neodpovedali.

Rovnaký problém aj inde

Podobne ako v Kvakovciach sú na tom stacionáre v Pači (okres Rožňava) a v Podhorodi (okres Sobrance). Výpoveď dostali pre formálne nedostatky, bez možnosti urobiť nápravu. Ich prevádzkovateľka vraví, že na klienta so stupňom odkázanosti v II. alebo III. triede štát poskytuje taký nízky príspevok, že je problém z tejto sumy zaplatiť hoci len minimálnu mzdu opatrovateľkám a už nezvýši na nájom, elektriku, kúrenie, obedy či pomôcky na ergoterapiu. “Pritom na bezdomovca v nocľahárni štát dáva dvojnásobne vyššiu sumu,” kritizuje sociálny systém konateľka vyššie spomínaných stacionárov Zuzana Gajdošíková.

Podľa nej sú nároky na hygienické normy v stacionároch prehnané. “Na 6 klientov musí byť 1 opatrovateľka. A to hovoríme o dennej 8-hodinovej starostlivosti. No v nemocnici má jedna zdravotná sestra pri 24-hodinovej opatere na starosti viac ako dvojnásobok pacientov,” poukazuje na zvláštnosti v systéme.