Každé oddelenie má na presťahovanie pacientov jeden deň. Ako prví odchádzali mobilní pacienti v sprievode zdravotníkov, neskôr menej pohybliví a nakoniec imobilní pacienti. Prevoz bol zabezpečený sanitkami. Pomáhať pri náročnom presune prišli i študenti zdravotníckej školy. Proces si vyžiadal delenie lekárov medzi obidve pracoviská. Prvé prišlo na rad pľúcne a interné oddelenie. Jeden z prvých, ktorý opustil stráňanskú nemocnicu bol Michalovčan Ján Mikula (77), ktorého hospitalizovali pred dvoma týždňami.

Spokojní pacienti

„Veľmi som sa potešil keď som počul o sťahovaní. Predsa len nové, je nové." V novej izbe pán Mikula nešetril superlatívmi. „Je to veľkolepé. Cítim sa ako v hoteli!“ Rovnaký názor mali aj Pavol Jančo (56) z okresu Sobrance a Božena Matiová (60) z Michaloviec. „Ležal som v starých priestoroch takmer mesiac, nová izba predčí moje očakávania. Je to naozaj také ako má byť v súčasnej modernej dobe.“ Pani Božena s obdivom poznamenala. „Nie nadarmo sa hovorí, že prostredie lieči. Ešte som tu len chvíľočku a cítim sa vynikajúco.“

Dvojnásobok personálu

S balením pomáhali pacientom aj zdravotné sestry, ktorých dnes do práce nastúpilo viac ako zvyčajne. Každý pacient po prijatí dostal náramok s čiarovým kódom, ktorý zabezpečí jeho jednoznačnú identifikáciu. V novej budove vítal prvých pacientov aj riaditeľ nemocnice. „Počas sťahovania sú dnes na oddeleniach dve pracovné zmeny. Jedna pripravovala pacientov na presťahovanie a sprevádzala ich pri presune, druhá ich prijímala v novej nemocnici,“vysvetľuje Jana Čabráková, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť v nemocnici Svet zdravia Michalovce.

Presné úlohy

Čabráková vysvetlila, že sťahovaniu predchádzali školenia zamestnancov, pri ktorých sa oboznámili s priestormi nemocnice, s ovládaním výťahov, manipuláciou s posteľami či s novými technológiami, s ktorými budú pracovať. „Sťahujeme veľkú nemocnicu so stovkami pacientov a množstvom prístrojov, zdravotníckej techniky, liekov či zdravotníckeho materiálu. Proces sme preto vopred presne nastavili a každému zamestnancovi jasne definovali konkrétne úlohy, aby sme zachovali bezpečnosť pacienta i plynulý prechod poskytovania zdravotnej starostlivosti z pôvodných priestorov do nových,“ dodáva.

Náročný týždeň

„Logistika sťahovanie je naplánovaná na sedem dní. V prípade potreby máme istú časovú rezervu," povedal riaditeľ nemocnice Vladimír Dvorový. Súčasne so sťahovaním uvádzame do praxe aj nový systém plávajúcich lôžok. Znamená, že v rámci príbuzných odbornosti môžeme použiť všetky lôžka, ktoré máme v klastri príbuzných odborov, pre toho pacienta, ktorý to potrebuje, vieme využiť lôžka efektívnejšie a personál sa môže vo väčšej miere venovať pacientovi,“ vysvetlil šéf nemocnice.

Stovky pacientov

Celkovo plánuje nemocnica presťahovať asi 300 pacientov, z chirurgických, gynekologicko-pôrodníckych oddelení či z oddelení intenzívnej starostlivosti. Okrem nich prebieha v nemocnici aj sťahovanie zdravotníckeho personálu či prístrojového vybavenia.