Mesto za toto obdobie dalo vypracovať podľa portálu Korzar.sk geologické prieskumy a posudky.

„V oboch lokalitách boli vykonané dva nezávislé predbežné geologické prieskumy, ktoré potvrdili akútny stav a odporučili vykonať podrobné geologické prieskumy. V lokalite Včelárska paseka havarijný stav potvrdilo aj stanovisko Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra,“ povedal vedúci referátu civilnej ochrany magistrátu mesta Košice Peter Ferjenčík.

„Po týchto zisteniach a obdržaní uvedených stanovísk sme zabezpečili vykonanie podrobných geologických posudkov. Na základe ich návrhov bolo zabezpečené objednanie spracovania projektovej dokumentácie k odstráneniu ohrození a uvedenia predmetných lokalít do bezpečného stavu,“ dodal.

Ne rizikovej ceste sa dá prejsť len v jednom pruhu a preto je tam vždy niekoľkominútové zdržanie.

Podľa miestnych obyvateľov sa nič neurobilo, mesto prízvukuje, že dali vypracovať projektovú dokumentáciu, aby sa mohol problém vyriešiť.