Konečne sa dočkajú! V lete plánuje súkromný investor spustiť skúšobnú prevádzku so štyrmi vonkajšími bazénmi a toboganom. Samozrejme, aj s technickým zázemím - šatňami a malou reštauráciou. Ide o prvú z troch fáz výstavby. “V druhej fáze výstavby investor postaví celoročnú prevádzku, trvať to má 30 mesiacov, časť je už vybudovaná,” informoval primátor mesta Lipany Vladimír Jánošík. 

Na kúpalisku sa bude využívať aj geotermálna voda viac ako 90 stupňová, ktorú pred rokmi mesto našlo na svojich pozemkoch v bývalom ropnom vrte. Vodu budú musieť ochladzovať, preto sa musí vybudovať aj ochladzovacie jazierko.